START
  Föreningen Djurens Vänner i Stockholm  
 
har till ändamål att verka för ett allsidigt, effektivt djurskydd, en human vård av alla djur samt hjälp till de vilda djur som lider svårt av vårt vinterklimat. Föreningen skall även verka mot onödiga och plågsamma djurförsök.
 
 
 
 

Med denna sida vill vi informera, inspirera och dela med oss av våra erfarenheter och upplevelser av våra vänner Djuren. Vår förhoppning är att även du vill dela med dig av de djur som finns i din närhet, tama som vilda.