KONTAKT
  Föreningen Djurens Vänner, Stockholm .............................Maila oss>>
ORDFÖRANDE:
Rolf Pettersson
08-19 88 44
VICE ORDFÖRANDE:
Per-Olof Söderberg
08-19 88 44
SEKRETERARE:
Annelie Wahlberg
08-19 88 44
KASSÖR:
08-645 02 60

Adress:

Pingstv. 50,
12636 HÄGERSTEN
Föreningens telefon:
08-19 88 44
Rolf Pettersson
Webmaster:
Göran Forsberg
Postgiro:
PG 19 93 01-3
 
 
Medlemskap: vill du bli medlem kostar det 150:- per år, betala in på postgiro. Glöm inte namn och adress.
   
Övriga adresser:

Djurskyddets Avlivningsanstalt.
Vanadislunden 4, STOCKHOLM
Stängt tills vidare
tel: 08-612 33 09