HISTORIA
 
Historia Om Djurens Vänner
 
 

Den 19 Juni 1952 tog 9 djurvänner, med skrivmaskinshandlare Erik Lindahl, Malmö, i spetsen beslut om att en förening skulle bildas. En vecka senare - den 26 Juni hade ytterliggare tre personer tillkommit och denna dag tog man beslut om föreningens namn - Djurens Vänner Arbetet satte omedelbart igång och redan vid årsskiftet, 6 månader efter bildandet, hade man 101 medlemmar!
1956 fick man sitt första kontor, i en källarlokal på Davidshallsgatan i Malmö. Denna lokal var inte något vidare, kall, fuktig och utan värme, så redan 6 månader senare flyttade föreningen till en ny lokal.

Stockholmavdelningen gick med i riksorganisationen 1960.

När man 1957 hade kommit upp i 12 föreningar, fördelade över hela landet, togs beslutet att en riksorganisation skulle bildas - Föreningarna Djurens Vänners Riksorganisation. Idag delar Riksorganisationen kontor med Malmöföreningen på Davidshallstorg i Malmö.

I början av 1960 började arbetet med en tidning som skulle distribueras till samtliga medlemmar, detta resulterade så småningom i "AKTUELLT från Djurens Vänner" som vi har ännu idag.